INSTYTUT MUZYCZNY
fot. Wojciech Olszanka

INSTYTUT MUZYCZNY

Po przeniesieniu się z Wilna do Warszawy, co nastąpiło po sukcesie opery Halka, wystawionej 1 stycznia 1858 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie, Stanisław Moniuszko rozpoczął pracę jako dyrygent oper polskich (wtedy nazywany „dyrektorem”) w Teatrze Wielkim. W obliczu ciągle rosnących potrzeb finansowych związanych z posiadaniem licznej rodziny i trudności z ich zaspokojeniem wynikających z nasilających się represji carskich w okresie przed wybuchem powstania styczniowego, w jego trakcie, jak i po upadku zrywu, Moniuszko musiał szukać dodatkowych źródeł zarobków. W 1862 roku przyjął zaproszenie Apolinarego Kątskiego i został jednym z pedagogów Instytutu Muzycznego w Warszawie.

Szkoła ta powstała z inicjatywy Kątskiego, znanego wówczas w Polsce wirtuoza skrzypiec i kompozytora, nadwornego solisty dworu carskiego w Moskwie. Po zamknięciu Szkoły Głównej Muzyki, którą w czasach Fryderyka Chopina prowadził Józef Elsner, Warszawa była ośrodkiem pozbawionym możliwości kształcenia w kierunkach artystycznych. Gdy w latach 50. XIX wieku zelżał na chwilę ucisk władz zaborczych (po przegranej Rosji w wojnie krymskiej, śmierci despotycznego cara Mikołaja I i równie brutalnego namiestnika w Królestwie Polskim, Iwana Paskiewicza), ze strony Polaków od razu pojawiło się wiele inicjatyw o wielkim znaczeniu patriotycznym i niepodległościowym. Do nich należało przywrócenie do życia zamkniętych wcześniej szkół – Akademii Medyko-Chirurgicznej i Akademii Sztuk Pięknych. Ponieważ kultura polska przezywała okres całkowitej stagnacji, z radością powitano także pomysł Apolinarego Kątskiego dotyczący otwarcia Instytutu Muzycznego.

Szkołę powołano do życia w 1860 roku z misją kształcenia wszystkich chętnych. Nie miała więc charakteru elitarnego, a jej studentami byli przede wszystkim mieszczanie. Nauczano w Instytucie przedmiotów muzycznych (gry na instrumentach, śpiewu solowego, chóralnego, harmonii, kontrapunktu, instrumentacji, kompozycji, dyrygentury), ale także przedmiotów ogólnokształcących.

Stanisław Moniuszko, Pamiętnik do nauki harmonii, Warszawa 1871

Stanisław Moniuszko przyjął zaproszenie Kątskiego i od 1862 do 1865 roku pracował na stanowisku profesora harmonii i muzyki chóralnej. Po rocznej przerwie wrócił do Instytutu, gdzie w latach 1866-1872 prowadził zajęcia z kontrapunktu. Od 1868 do 1872, jako uznany już kompozytor, Moniuszko prowadził także zajęcia z instrumentacji i kompozycji. Poza tym utwory Stanisława Moniuszki wykorzystywano w programach nauczania w klasie organów, dyrygenturze chóralnej i klasach śpiewu solowego. Jako nauczyciel Moniuszko jest także autorem Pamiętnika do nauki harmonii, podręcznika, z którego korzystali jego studenci. Do najwybitniejszych wychowanków Moniuszki należy polski kompozytor przełomu XIX i XX wieku, Władysław Żeleński.

Dawny Instytut Muzyczny (obecnie Muzeum Fryderyka Chopina), fot. Wojciech Olszanka

W kontekście działalności Instytutu Muzycznego warto wspomnieć o samej relacji, jaka łączyła Stanisława Moniuszkę z Apolinarym Kątskim. Wiadomo, że dyrektor Instytutu słynął z porywczości i bezkompromisowości, co wpływało na fakt, że łatwo popadał w konflikty z otoczeniem. Podobnie, Moniuszkę również łączyła z nim szorstka przyjaźń. Choć na początku obaj darzyli się sympatią, to jednak szybko okazało się, że relacja ta daleka jest od ideału. Stanisław Moniuszko wystąpił na łamach prasy („Ruch Muzyczny” z 10 maja 1857) w obronie mazurków Chopina, które niesłusznie zostały przez Józefa Ignacego Kraszewskiego zestawione z mazurami Apolinarego Kątskiego. Moniuszko zauważał dokonania kompozytorskie Kątskiego, nie poważał ich jednak zanadto i chciał, by w historii muzyki polskiej zajmowała ona stosowne dla niej miejsce:

"Cenię i wielbię talent Apolinarego Kątskiego według całej jego wartości. Jego mazury kocham jak moje własne. Wszakże stawić je przy mazurach Chopina, porównywać je ze sobą, dotąd mi na myśl nie przyszło; gdyż nigdym się nie łudził skromnem nazwaniem mazurka, danem głębokiej myśli poematu zaklętego w kilka taktów muzyki".

Kiedy indziej Apolinary Kątski musiał dyscyplinować Moniuszkę, gdyż ten za często odwoływał zajęcia w Instytucie. Konflikt na tym tle rósł z biegiem czasu, że znaleźć możemy wiele niepochlebnych dla Kątskiego ocen w listach Stanisława Moniuszki, w których zapowiadał swoje odejście z Instytutu. Kątski ponoć miał nawet zwolnić Moniuszkę, ale okazało się to plotką.

Apolinary Kątski, for. Jan Mieczkowski, ok. 1875

Wzajemnymi relacjami Moniuszki i Kątskiego Warszawa żyła do tego stopnia, że gdy 4 czerwca 1872 roku Stanisław Moniuszko zmarł, winą za przedwczesny zgon kompozytora obarczono dyrektora Instytutu Muzycznego. Ze względu na trudny charakter i mefistofelesowską aparycję, Apolinarego Kątskiego spotkała podobna sława, jak Antonia Salieriego, którego przez lata uważano za głównego przeciwnika i winnego śmierci Wolfganga Amadeusa Mozarta.