ŻYCIE STANISŁAWA MONIUSZKI - TWÓRCY NARODOWYCH PIEŚNI I OPER

Świat, w jakim żył Stanisław Moniuszko (1819-1872) przedstawiają dzisiaj książki i filmy kostiumowe. Wieczorne czytanie odbywało się przy świecach, mycie w misce, do podróży służyły konie, a do porozumiewania się z dalszą rodziną i przyjaciółmi – ręcznie pisane listy.

More

more