Bydgoszcz | spotkania

Retoryka w pieśniach Stanisława Moniuszki w kontekście elementów narodowościowych

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych w Bydgoszczy

Regionalne warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkół muzycznych

Listopad 2019 09 Sobota
Listopad 2019 11 Poniedziałek