Kongres Moniuszkowski

W dniach 27-28 września odbędzie się Międzynarodowy Kongres Moniuszkowski Stanisław Moniuszko w kulturze polskiej i światowej. Nowe perspektywy i interpretacje - jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych roku jubileuszowego.

W związku z przypadającą w 2019 roku dwusetną rocznicą urodzin Stanisława Moniuszki (1819–1872) – ojca polskiej opery narodowej, jednego z najważniejszych polskich kompozytorów – głównym zakresem problematyki Kongresu będą jego biografia i twórczość, jednak dokonania artystyczne Moniuszki będą rozpatrywane zarówno w kontekście narodowo-kulturalnym, jak i w perspektywie sytuacji społeczno-estetycznej w Europie jego czasów.

W programie Kongresu znajdą się dwa wykłady plenarne oraz kilkadziesiąt referatów. Obrady zaplanowano w czterech blokach złożonych z czterech równoległych sekcji, podczas których międzynarodowe grono prelegentów podejmie zagadnienia z następujących zakresów tematycznych:

1. Stanisław Moniuszko – twórca i jego dzieło w perspektywie różnych dziedzin humanistyki (muzykologii, historii, teatrologii, filmoznawstwa, filologii, socjologii, kulturoznawstwa itp.).
2. Nurty, interpretacje i perspektywy badawcze moniuszkologii.
3. Muzyka polska w XIX wieku jako kontekst i tło działań artystycznych Moniuszki.
4. Koncepcja polskiej opery narodowej Moniuszki wobec europejskich nurtów scenicznej sztuki narodowej.
5. Rola muzyki w kształtowaniu XIX-wiecznej świadomości politycznej i kulturalnej.
6. Dialektyka sfery społeczno-politycznej i artystycznej w twórczości muzycznej XIX wieku.

Kongresowi będą towarzyszyły dwa koncerty organizowane przez jego gdańskich partnerów. 27 września 2019 będzie to Koncert muzyki Fryderyka Chopina w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, zaś 28 września 2019 – Gala Moniuszkowska inaugurująca sezon artystyczny 2019/2020 w Operze Bałtyckiej w Gdańsku.

W skład komitetu naukowego Kongresu wchodzą:
Prof. UAM dr hab. Marcin Gmys (UAM Poznań) – kierownik naukowy kongresu
Prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek (UAM Poznań)
Prof. UAM dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska (UAM Poznań)
Prof. dr hab. Stefan Keym (Universität Leipzig)
Prof. AM dr hab. Violetta Kostka (Akademia Muzyczna Gdańsk)
Prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz (Akademia Muzyczna Gdańsk)
Prof. AM dr hab. Danuta Popinigis (Akademia Muzyczna Gdańsk)

Organizatorzy:
Teatr Wielki – Opera Narodowa
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Instytut Muzykologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Partnerzy:
Opera Bałtycka w Gdańsku
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
Ruch Muzyczny

Patronat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin

Patronat honorowy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski
Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek
Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź

Patronat medialny:
TVP Kultura
Polskie Radio Chopin
Radio Gdańsk
Presto
Cameral Music
Polmic.pl
Trojmiasto.pl

Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.