Szczecin | spotkania

W jaki sposób współcześnie inspiruje Stanisław Moniuszko?

Akademia Sztuki w Szczecinie

dyskusja z udziałem współczesnych twórców, badaczy i animatorów kultury również z zagranicy, inspirujących się twórczością Moniuszki. W ramach festiwalu Moniuszko Inspiration!

Listopad 2019 04 Poniedziałek
Listopad 2019 05 Wtorek 11:00

Szczecin | spotkania

Moniuszko jako romantyk w odniesieniu do Widm wg cz. II Dziadów A. Mickiewicza

Opera na Zamku w Szczecinie

dyskusja z udziałem współczesnych twórców, badaczy i animatorów kultury. W ramach Festiwalu Moniuszko Inspiration!