Różanystok | koncerty

Stanisław Moniuszko w historycznych parafiach podlaskiego gniazda Rodu Moniuszków herbu Krzywda

Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku

Oprawa wokalno-instrumentalna Mszy oraz koncert (sopran, flet, akordeon, kwartet puzonowy). Wydarzenie w ramach XV Moniuszkowskego Festiwalu „Cztery Pory Roku 2019"

Sierpień 2019 25 Niedziela 12:00