Dolistowo Stare | inne | koncerty

Stanisław Moniuszko w historycznych parafiach podlaskiego gniazda Rodu Moniuszków herbu Krzywda

Kościół pw. Św. Wawrzyńca

Oprawa wokalno-instrumentalna Mszy oraz koncert (sopran, flet, akordeon, kwartet puzonowy). Wydarzenie w ramach XV Moniuszkowskego Festiwalu „Cztery Pory Roku 2019"

Sierpień 2019 18 Niedziela 12:00