Grzegorz Piotrowski - Między słowem a słówkiem

Podstawowe informacje na temat dzieła

Grzegorz Piotrowski, Między słowem a słówkiem, w: Dwa słowa (Verbum nobile i Przysięga), program teatralny, Warszawa 2009.

Pobierz