Straszny dwór

Powstała w Warszawie w latach 1861-1864. Libretto Jana Chęcińskiego. Premiera odbyła się 28 września 1865 r. w Warszawie. Po II wojnie światowej: premiera w Państwowej Operze Poznańskiej (18 stycznia 1946), Państwowej Operze Śląśkiej w Bytomiu (15 czerwca 1946), Państwowej Operze i Filharmonii w Warszawie (7 lutego 1949). Premiery zagraniczne: Kijów (1891), Kolonia (1926), Berno (1948), Pilzno (1948).

Poczytaj więcej