Piotr Deptuch - Między romantyczną idealizacją a współczesną kontrowersją

Dzieje powstania opery

Piotr Deptuch, Między romantyczną idealizacją a współczesną kontrowersją, w: Straszny dwór, program teatralny, Warszawa 2015.

Pobierz