31 maja 2019

Białoruski kościół upamiętnił Stanisława Moniuszkę

W czwartek 30 maja w bazylice katedralnej w Mińsku na Białorusi odsłonięto tablicę upamiętniającą wybitnego kompozytora - Stanisława Moniuszkę. W uroczystości wziął udział metropolita miński i zasławski, kardynał Tadeusz Kondrusiewicz. "Kompozytor i muzyk Stanisław Moniuszko łączył trzy kraje: Białoruś, Polskę i Litwę" - przypomniał zwierzchnik białoruskich katolików.

Stanisław Moniuszko (1819-1872) urodził się w Ubielu pod Mińskiem, wychował w Warszawie, a tworzyć zaczął w Wilnie. Był organistą, dyrygentem, pedagogiem, twórcą klasycznej opery polskiej. Jest uważany za klasyka polskiej i białoruskiej liryki wokalnej.

Białoruś, Polska i Litwa ogłosiły rok 2019 Rokiem Moniuszki. Rocznica jest okazją do wspólnych przedsięwzięć kulturalnych – m.in. koncertów moniuszkowskich z udziałem muzyków z sąsiednich państw.