6 marca 2019

Inauguracja Roku Moniuszki na Białorusi

Koncert pieśni sakralnych Stanisława Moniuszki w mińskim kościele pod wezwaniem świętego Rocha otworzył w sobotę obchody 200. rocznicy urodzin kompozytora na Białorusi.

Było to pierwsze wydarzenie Moniuszkowskie angażujące białoruskich artystów. Koncert Do Ciebie Boże został zorganizowany przy wsparciu Instytutu Polskiego w Mińsku. Zaprezentowano utwory sakralne Moniuszki w wersji organowej oraz wokalnej w trzech językach: polskim, białoruskim i po łacinie.

Pieśni wykonywała solistka Białoruskiej Filharmonii Państwowej Tamara Remez (sopran), a na organach towarzyszyła jej Swiatłana Niemahaj. Pomiędzy utworami czytano fragmenty wspomnień bliskich oraz przyjaciół Stanisława Moniuszki.

Więcej informacji na stronie telewizji Biełsat.