Mińsk | spotkania

Międzynarodowa konferencja naukowa "Muzyczno-społeczna działalność i twórczość Stanisława Moniuszki"

Narodowa Akademia Nauk Republiki Białorusi

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Muzyczno-społeczna działalność i twórczość Stanisława Moniuszki w świecie europejskiej kultury i sztuki” z udziałem naukowców z Polski; podróż po miejscach moniuszkowskich z udziałem naukowców i dziennikarzy (Ubiel, Śmiłowiecze, Czerwień)

Maj 2019 30 Czwartek
Maj 2019 31 Piątek
Czerwiec 2019 10 Poniedziałek

Warszawa | dla dzieci | spotkania

Warsztaty arteterapeutyczne

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41