Bydgoszcz | spotkania

Retoryka w pieśniach Stanisława Moniuszki w kontekście elementów narodowościowych

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych w Bydgoszczy

Regionalne warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkół muzycznych

Listopad 2019 09 Sobota
Listopad 2019 11 Poniedziałek

Ulan-Majorat | inne

Wystawa plenerowa Moniuszko - to jest mój rok

Ulan-Majorat

Listopad 2019 09 Sobota
Listopad 2019 23 Sobota
Listopad 2019 09 Sobota
Listopad 2019 30 Sobota

Zamość | inne

Wystawa plenerowa Moniuszko - to jest mój rok

Zamość