Moniuszko sakralny

w programie: fragmenty mszy i pieśni żałobne na chór, organy i solistów. W ramach festiwalu Moniuszko Inspiration!