Magdalena Środa - Magdaleny Środy współczesne wariacje na temat Halki

Opera Moniuszki ukazana w kontekstach społecznych: miłości, rewolucji, dydaktyzmu i mitu

Magdalena Środa, Magdaleny Środy współczesne wariacje na temat Halki, w: Halka, program teatralny, Warszawa 2011.

Pobierz