Zosia (Tu niegdyś w wiosny poranki)

Słowa A. Mickiewicza. Z Czwartego śpiewnika domowego. Wydanie: Wilno 1855.