Wybór (Tu ze wsi trzech młodzieńców)

Słowa J. Czeczota. Z Piątego śpiewnika domowego. Wydanie: Wilno 1858.