Szumi, szumi gaj zielony

Słowa J. Czeczota. Z Piątego śpiewnika domowego. Wydanie: Wilno 1858.