O dziecię rozkoszne!

Z Siódmego śpiewnika domowego. Wydanie: Warszawa 1897.