Nocleg w Apeninach

Powstała w okresie berlińskich studiów kompozytora. Słowa A. Fredry. Po raz pierwszy wykonana w Wilnie około r. 1839, we Lwowie w r. 1841.