Msza a-moll (Panie nasz, Panie)

Warszawa 1870. Słowa polskie A.E. Odyńca.