Loteria

Data powstania: rok 1842 lub 1843. Libretto Oskara Milewskiego. Wykonana po raz pierwszy przez trupę Schmidkoffa w Mińsku w r. 1843. Premiera "Loterii" w Warszawie odbyła się 12 września 1846. Wznowiona w Filharmonii Warszawskiej w r. 1903.