Litanie ostrobramskie

Wilno 1843 (pierwsza), 1849 (druga), 1854 (trzecia), 1855 (czwarta). Słowa łacińskie.