Karmaniol, czyli Francuzi lubią żartować

Powstała w r. 1841. Libretto Oskara Milewskiego według francuskiego wodewilu Théaulon de Torges i Jaime'a. Za życia kompozytora operetkę tę wykonywano w Wilnie. Później (pod koniec XIX w.) we Lwowie.