Jawnuta (Cyganie)

Powstała w Wilnie w 1850. Autor tekstu F.D. Kniaźnin. Pierwsze wykonanie w Wilnie 20 maja 1852 r. W Teatrze Wielkim w Warszawie po raz pierwszy 5 czerwca 1860 r.