Figle szatana

Balet fantastyczno-czarodziejski w 4 aktach, 6 obrazach. Libretto: Virgilio Calori. Muzyka: Stanisław Moniuszko (uwertura oraz obrazy 1-3.) i Adam Münchheimer (obrazy 4-6.). Choreografia: Virgilio Calori. Prapremiera: 1 grudnia 1870, Teatr Wielki, Warszawa.

Powstały też dwie nowe 1-aktowe wersje baletu:

1) Balet w 2 obrazach według oryginalnego libretta w adaptacji Jerzego Wasłowskiego, oparty wyłącznie na fragmentach muzyki Stanisława Moniuszki w opracowaniu dyrygenta Mieczysława Krzyńskiego. Choreografia: Jerzy Wasłowski. Premiera: 29.07.1969, Teatr Muzyczny, Gdynia.

2) Balet w 3 obrazach według nowego libretta Janiny Pudełek, oparty na fragmentach muzyki Stanisława Moniuszki i Adama Münchheimera w opracowaniu kompozytora Rafała Augustyna. Choreografia: Witold Gruca. Premiera: 27 maja 1988, Teatr Wielki, Warszawa.