Fedra

Tłumaczenie W.L. Anczyca. Muzyka na chór mieszany i orkiestrę. 1865.