Biuraliści

Powstała w Mińsku do tekstu F. Skarbka, 1832.