Bettly

Powstała w Wilnie w r. 1852. Autorzy tekstu francuskiego: Scribe i Melesville. Przekład F. Schobera. Wykonana po raz pierwszy 20 maja 1852 w Wilnie, w r. 1897 w Warszawie.