Bajka

Inne nazwy: Conte d'hiver, Baśń zimowa. Skomponowana w Wilnie w 1848(?). Pierwsze wykonania: 1 maja 1848 r. w Wilnie, 26 marca 1849 w Petersburgu, w r. 1859 w Warszawie.