Profesor zwyczajny, artysta, dyplomata, polityk. Wykładowca na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki w rządzie Jerzego Buzka. Odpowiedzialny za relacje międzynarodowe i współautor polityki kulturalnej. W latach 2001–2005 ambasador RP w Republice Argentyny i Paragwaju, a w 2006 charge d'affaires a.i. na Kubie. Od 2007 sprawuje funkcję sekretarza generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Autor kilkudziesięciu wystaw artystycznych w kraju i za granicą oraz licznych artykułów i publikacji dotyczących sztuki, polityki kulturalnej i zagadnień związanych z programami i konwencjami UNESCO. Członek m.in. Komitetu Światowego Dziedzictwa w Polsce od 2008, Rady do spraw dziedzictwa niematerialnego przy MKiDN od 2015.