Ur. 1951, studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim, reżyserię dźwięku w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie i sonologię na Uniwersytecie w Utrechcie. W roku 1987 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Rozwój techniki a kształtowanie się muzycznej świadomości fonograficznej. Autor książki Zaczęło się od fonografu... (Kraków 1986).

Pracował w Polskim Radiu jako reżyser muzyczny i dziennikarz. Był twórcą i kierownikiem Redakcji Publicystyki Kulturalnej Programu Drugiego. Publicysta „Ruchu Muzycznego” i „Tygodnika Powszechnego”. Adiunkt w Akademii Muzycznej w Warszawie i wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Twórca i redaktor naczelny magazyny płytowego i radiowego "Studio" w latach 1992-99. W latach 2009-13 prezes Polskich Nagrań. W roku 2001 zorganizował w Związku Kompozytorów Polskich Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC i został jego dyrektorem.

Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich od 1973 roku, pełnił tam funkcję wiceprezesa i sekretarza generalnego. Od 2015 roku jest prezesem ZKP. W roku 2010 otrzymał Nagrodę ZKP. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej i Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego. W latach 2005-2009 był członkiem zarządu International Association of Music Information Centres IAMIC.