Animator i menadżer kultury oraz specjalista z zakresu rozwoju usług edukacyjnych. Od 2009 roku zarządza Departamentem Kultury i Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Wcześniej związana zawodowo z łódzkimi uczelniami prywatnymi m.in. jako specjalista w Centrum Badań i Rozwoju. Uczestniczyła we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie będąc zastępcą dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki. Koordynator merytoryczny wielu projektów krajowych i międzynarodowych związanych z edukacją i kulturą finansowanych ze środków unijnych. W 2010 roku koordynator ds. Roku Chopinowskiego w województwie łódzkim.