Doktor muzykologii. Od 2008 roku zastępca dyrektora artystycznego zespołu Kapela Białoruska przy Narodowym Teatrze Wielkim Opery i Baletu Białorusi. Od 1996 do 2015 uczestniczyła w programach naukowo-badawczego laboratorium muzyki przy Akademii Muzycznej w Mińsku oraz pracowała na tej uczelni jako wykładowca.

W 1998 roku została absolwentką Państwowej Akademii Muzycznej w Mińsku (specjalizacja: muzykologia, klasa prof. dr hab. O. Dadiomovej), w 2007 ukończyła tę uczelnię na specjalizacji organy. W 2006 obroniła doktorat Życie i twórczość M.K. Ogińskiego w koordynatach jego czasu i środowiska kulturowego. W 2007 pod tym tytułem został wydany jako monografia, w 2008 praca ta zajęła pierwsze miejsce w kategorii rozpraw doktorskich drugiej edycji konkursu prac dyplomowych i naukowych poświęconych problematyce polskiej organizowanym pod patronatem Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi.

Autorka ponad 100 artykułów w wydaniach krajowych i zagranicznych. Krąg zainteresowań jej badań obejmuje muzykę pierwszej połowy XIX wieku na terenach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego (Michał Kleofas Ogiński, Józef Deszczyński, Antoni Sokulski, Stanisław Moniuszko, Michał Hruszwicki, Edward Girdo in.). W 2018 pod jej redakcją zostało wydane opracowanie Listów o muzyce i Korespondencji muzycznej Michała Kleofasa Ogińskiego.

Od wielu lat bada i propaguje twórczość Stanisława Moniuszki na Białorusi. Przetłumaczyła kilka librett oper Stansława Moniuszki na język białoruski, w tym Halkę, Loterię, Karmaniola. W Roku Moniuszki Halka w tłumaczeniu białoruskim zostanie wystawiona po raz pierwszy.

Tłumaczyła teksty pieśni Moniuszki do słów Adama Mickiewicza (zbiór Нёман, рака мая!) oraz pieśni religijnych i duetów kompozytora. Przetłumaczyła również fragmenty oper Moniuszkowskich: Hrabiny, Flisa, Verbum nobile, Snu wieszcza, Rokiczany, Poboru rekrutów, oraz szereg pieśni: Pieśń Nijoły, Gróźna dziewczyna i in.

Autorka wielu artykułów o twórczości Stanisława Moniuszki w języku białoruskim i polskim - zarówno naukowych, jak i popularnonaukowych. W latach 2015-2016 opublikowała cykl tekstów o mało znanych operetkach kompozytora (Biuraliści, Karmaniol, Loteria, Sielanka, Ideał i in.) w czasopismie „Parter”.

Jako redaktorka naukowa oraz autorka przedmów uczestniczyła w wydaniu zeszytów muzyki religijnej Moniuszki Pieśni naszego Kościoła (Zeszyt I: Utwory organowe, zeszyt II: Utwory wokalne, zeszyt III: Utwory chóralne). Z inicjatywy i przy wsparciu naukowym Niemahaj na Białorusi została nagrana jedyna na Białorusi płyta CD z muzyką Moniuszki Nowe niebo Stanisława Moniuszki (NMK, 2008).

Jako organistka występowała z koncertami muzyki Moniuszki na Białorusi. Program „Do Ciebie, Panie” została przedstawiony na 56. Międzynarodowym Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie-Zdroju wspólnie z Jurem Horodeckim (tenor) w 2018.