Od 12.07.2012 roku dyrektor naczelny Teatru Wielkiego im. S. Moniuszki w Poznaniu, a poprzednio zastępca dyrektora ds. artystycznych tej instytucji. Od 2016 roku członek zarządu Stowarzyszenia Opera Europa, zrzeszającego ponad 180 teatrów operowych w Europie. Jako aktywny członek stowarzyszenia doprowadziła m.in. do udziału poznańskiej opery w projekcie Opera Vision (www.operavision.eu) i współpracy z najważniejszymi instytucjami w Europie m.in. La Monnaie, Welsh National Opera czy Operą Narodową w Warszawie. Od 2017 roku jest tutorem w trakcie odbywających się corocznie prestiżowych kursów: Opera Management Course. Członek jury X edycji konkursu European Opera-directing Prize organizowanego przez Stowarzyszenie Camerata Nuova, zaproszona przez Stowarzyszenie Opera Europa i Stowarzyszenie Opera America do udziału w World Opera Forum w Madrycie (2018). Obecnie również członek Rady Programowej Roku Moniuszki.

Propaguje działania zaangażowane społecznie, inicjatorka projektów MovINg Opera oraz Chór Dziadów i Bab, a także działań skierowanych na promocję młodych twórców i opery współczesnej, m.in. Laboratorium Teatru Operowego, projektu Zjednoczone Stany Opery, zamówienia kompozytorskie u takich twórców jak Aleksander Nowak czy Dariusz Przybylski.

Założyciel i wieloletni prezes zarządu Fundacji Nuova, która zajmowała się organizacją wydarzeń artystycznych, m.in. Festiwal Wiosny i Poznań Live. Była wiceprezes Fundacji Festiwalu Teatralnego Malta. W latach 1997-2003 związana z Towarzystwem Muzycznym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. W trakcie tego okresu współtworzyła Polską Prezentację Artystyczną na Expo w Hanowerze oraz organizowała promocję Konkursów im. H. Wieniawskiego na targach MIDEM CLASSIC w Cannes, a w latach 2002-2003 pełniła funkcję Dyrektora Biura Zarządu.

Do jej wcześniejszych doświadczeń zawodowych należy m.in. praca w Telewizji Polskiej S.A., współpraca z Festiwalem Dialogu Czterech Kultur w Łodzi czy współorganizacja pierwszego Festiwalu New Classic Form Europe w Łodzi. W 2016 roku otrzymała srebrny medal „Labor Omnia Vincit”, a w 2017 – odznaczenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Alumno Bene Merenti”.