1921-2019

Muzykolog i teoretyk muzyki, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, kierownik Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego, twórca tzw. krakowskiej szkoły teoretycznej. Obszar zainteresowań: teoria i historia muzyki XIX i XX wieku, szczególnie muzyki fortepianowej, liryki wokalnej i polskiej muzyki współczesnej.

Zainteresowania wyróżnione dotyczą sposobu funkcjonowania utworu w przestrzeni kultury oraz problematyki pokrewieństw, związków i interakcji zachodzących między odmiennymi rodzajami sztuki.

W zakresie chopinologii opublikował m.in. książki: Kompozytorzy polscy o Chopinie (1959), Chopin. Diariusz par image (1990), Fryderyk Chopin. Życie twórcy (1995; CD-ROM), Muzyka Chopina na nowo odczytana (1996), Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans (1998, monografia parokrotnie nagrodzona), Chopin und seine Zeit (1999), Chopin i George Sand (2003), Chopin. Fenomen i paradoks (2009), Chopin (2009), Chopin. Ein Leben in Bildern (2010), Muzyka Chopina odczytana na nowo II (2010).

Jego dorobek obejmuje także następujące pozycje książkowe: Krzysztof Penderecki i jego muzyka (1994), Studia nad pieśnią romantyczną (1997), Nad pieśniami Karola Szymanowskiego (1998), Interpretacja integralna dzieła muzycznego (2000), Muzyka w dialogu ze słowem (2003), O muzyce polskiej w perspektywie intertekstualnej (2005), Penderecki. Bunt i wyzwolenie 1/2 (2008/2009).