Chór powstał w 1995 roku z inicjatywy prof. Henryka Gostomskiego. Od początku dyrygentem zespołu jest Anna Fiebig – profesor gdańskiej Akademii Muzycznej.

Chór prowadzony jest w ramach obowiązkowych dla studentek zajęć dydaktycznych. Próby, przeprowadzane dwa razy po dwie godziny w tygodniu, są terenem wszechstronnego działania twórczego. Praca nad repertuarem wiąże się z uwrażliwieniem studentek na zagadnienia związane z interpretacją tekstu muzycznych utworów chóralnych oraz ze współpracą z każdą z nich, bez względu na warunki i walory głosowe.

Repertuar zespołu jest bardzo zróżnicowany. Obejmuje utwory dawne, począwszy od wieków średnich, poprzez klasyczne, aż do bardzo nowatorskie kompozycje współczesne. Chór ma na swoim koncie cały szereg nagród i wyróżnień, przywiezionych z licznych turniejów i festiwali chóralnych, w tym m.in. Grand Prix (Wejherowo 2000, Canto Lodziensis w Łodzi 2009, Ars Liturgica w Gnieźnie 2010), Złoty Medal (Ołomuniec 2001) czy I nagrodę (Rumia 1996).

Zespół czynnie uczestniczy w życiu artystycznym macierzystej uczelni. Swym śpiewem uświetnia wszelkiego rodzaju uroczystości, jak również występuje w salach koncertowych i scenach całego Trójmiasta. Współpracuje także z orkiestrą akademicką i innymi chórami Pomorza. Efektem takiej współpracy jest m.in. nagrodzona Fryderykiem płyta z utworami Wojciecha Kilkara Angelus, Exodus, Victoria, zarejestrowana w 2013 pod dyr. Zygmunta Rycherta.