Założony przez Jerzego Gerta w październiku 1948 roku od 70 lat wykonuje repertuar obejmujący zarówno muzykę a cappella, jak i formy wokalno-instrumentalne – dzieła reprezentujące różnorodne style i epoki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej. Poza działalnością koncertową zespół dokonuje nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia, a także nagrań płytowych dla polskich i zagranicznych firm fonograficznych. Udziałem Chóru Polskiego Radia są prawykonania dzieł najwybitniejszych, współczesnych kompozytorów polskich, między innymi Witolda Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego czy Wojciecha Kilara, a także współpraca z polskimi twórcami młodszego pokolenia, wśród których w ostatnich latach znaleźli się m.in.: Agata Zubel, Aleksander Kościów, Paweł Łukaszewski, Andrzej Kwieciński, Szymon Godziemba-Trytek. Zespół bierze udział w licznych festiwalach w kraju i za granicą występując m.in. podczas takich wydarzeń jak Wratislavia Cantans, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Festiwal Prawykonań Katowice, Warszawska Jesień, Poznańska Wiosna Muzyczna, Festiwal Muzyki Polskiej w Krakowie, Sacrum Profanum, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater, Schleswig Holstein Musik Festival, Rossini Opera Festival, Settimana di Monreale, Sounds New Festival, Festiwal Europalia 2001 Bruksela. Współpracuje regularnie z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie, Orkiestrą Muzyki Nowej oraz Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej.

Do marca 2012 roku zespół działał w strukturach Polskiego Radia S.A. W październiku 2012 roku podpisana została umowa pomiędzy Polskim Radiem S.A. a Fundacją Rozwoju Sztuki Sonoris, na mocy której marka Chór Polskiego Radia, jej kontynuacja oraz dalszy rozwój powierzone zostały Fundacji. Zarząd Polskiego Radia S.A. zapewnił zespołowi długookresowe wsparcie na rzecz realizowania misji radia publicznego w zakresie kultywowania i upowszechniania polskiej kultury muzycznej w kontekście dziedzictwa światowego. Dyrektorem artystycznym zespołu jest Maria Piotrowska-Bogalecka.