Kierownik Biblioteki Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki, Honorowy Członek Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Jest autorem i redaktorem licznych prac naukowych, bibliograficznych i katalogów (m.in. Katalog polskich druków muzycznych 1801-1875 w zbiorach biblioteki, muzeum i archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki, razem z Ireną Spóz; Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, 1871-1971; Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce. Przewodnik, współaut. Maria Prokopowicz, Włodzimierz Pigła; Mieczysław Karłowicz 1876-1909. Katalog tematyczny dzieł i bibliografia, współaut. Barbara Chmara-Żaczkiewicz, Kornel Michałowski).

W latach 1983-1987, 1987-1991, 1996-2001 był przewodniczącym Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP, pełnił ponadto funkcje zastępcy sekretarza (1977-1980, 1980-1983) i wiceprzewodniczącego (1991-1996, 2001-2006).

fot. Liliana Bether