2 września 2020

Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach

W 200. rocznicę urodzin Teatr Wielki - Opera Narodowa i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zrealizowało projekt „Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach”. Jego celem było przede wszystkim upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki, ale także przygotowanie młodego odbiorcy do świadomego korzystania z dorobku tradycji polskiej kultury muzycznej. Do dyspozycji nauczycieli i opiekunów uczniów przekazane zostały materiały edukacyjne przygotowane przez TWON w ramach obchodów Roku Stanisława Moniuszki, które służyć miały jako źródło wiedzy i inspiracji dla uczniów realizujących swoje pomysły. W połowie 2020 roku opracowane zostało wspólnie z MSCDN podsumowanie projektu. Wynikiem podsumowania jest poniższa prezentacja, w której o celach, przebiegu oraz efektach opowiadają realizatorzy.

Zapraszamy do obejrzenia:


NAGRODA SPECJALNA
Publiczna Szkoła Podstawowa w Natolinie

PRZEDSZKOLA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
II miejsce - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Rzewniu

III miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Staroźrebach

Wyróżnienia:
Przedszkole nr 216 w Warszawie

Samorządowe Przedszkole w Ciachcinie Nowym

Przedszkole Niepubliczne Akademia Krasnoludków

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Radomiu

Oddział Przedszkolny Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 4-8
I miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Grębkowie

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Domanicach-Kolonii

III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbuczynie

Wyróżnienia:
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Starym Szelkowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Legionów Polskich 1914-1918 w Legionowie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE
Wyróżnienia:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach