8 stycznia 2020

Stanisław Moniuszko - krakowskie i wileńskie reminiscencje. Wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej oraz Dyrektor Biblioteki Kraków mają zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy: Stanisław Moniuszko - krakowskie i wileńskie reminiscencje, które odbędzie się 9 stycznia o godz. 12.00 w sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej (wejście od ul. Oleandry 3).

Kraków gościł Stanisława Moniuszkę zaledwie dwa razy. W roku 1858, będąc przejazdem, kompozytor spędził w mieście kilka dni, zwiedzając najważniejsze zabytki i składając wizyty towarzyskie. Drugi pobyt, w roku 1867, trwał już kilka tygodni i zaznaczył się wydarzeniami dla historii miasta istotnymi, jednak w życiu Stanisława Moniuszki był to niewiele znaczący epizod. Najgłębiej związała go z Krakowem jego twórczość.

Gromadzone przez stulecia zbiory Biblioteki Jagiellońskiej przechowują ślady obecności w kulturze wybitnych jednostek. Kolekcja zbieranych przez Bibliotekę od połowy XIX stulecia druków muzycznych nie mogła nie zawierać twórczości najwybitniejszego kompozytora pieśni tamtych czasów. Z 237 odnotowanych przez bibliografie pierwodruków utworów Stanisława Moniuszki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej znalazło się przeszło sześćdziesiąt, w tym kilka woluminów, które obecnie są jedynymi istniejącymi egzemplarzami.

Na wystawie zobaczyć będzie można najcenniejsze i najciekawsze dokumenty drukowane i rękopiśmienne, związane z osobą Stanisława Moniuszki, ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Za pomocą prezentacji multimedialnych wyeksponowane zostaną prace badawcze o profilach muzykologicznym, historycznym, ale też artykuły popularne, zaczerpnięte z codziennej litewskiej prasy, w których zamieszczono relacje z moniuszkowskich uroczystości i innych bieżących wydarzeń z nim związanych.

Wystawa potrwa do 17 lutego. Można ją oglądać w poniedziałek w godz. 10.00-17.00 oraz od wtorku do piątku 10.00-15.00.