9 września 2019

Muzyka instrumentalna Moniuszki - audycja z cyklu Moniuszko - historia prawdziwa

"Wobec pieśni, oper, kantat i mszy zajmują instrumentalne kompozycje Moniuszki w zamkniętych formach podrzędne stanowisko. W zakresie muzyki komnatowej utworzył Moniuszko dwa kwartety smyczkowe i szereg drobnych kompozycyj fortepianowych. Nie pisał sonat solowych lub na dwa instrumenty, triów i kwintetów. Oddany całym umysłem tworzeniu muzyki stosowanej, oper i pieśni, nie miał interesu artystycznego dla muzyki absolutnej i nie przyswoił sobie techniki, potrzebnej do wypowiadania się w doskonałych formach sonatowych".

Czy rzeczywiście – jak napisał ponad sto lat temu Zdzisław Jachimecki – Moniuszko nie dysponował wystarczającą techniką kompozytorską, by tworzyć dzieła instrumentalne? Czy muzyka instrumentalna była mu obojętna, czy może nie miał dla kogo i po co jej pisać? Jak prezentuje się dorobek Moniuszki w zakresie muzyki instrumentalnej? Dlaczego spora jego część popadła niemal w całkowite zapomnienie? O tym w nagraniu audycji Piotra Matwiejczuka z udziałem prof. Marcina Gmysa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.