Z Moniuszką w kasynie Donnersmarcka - artykuł Elżbiety Szczepańskiej-Lange
dyrektor Opery Warszawskiej Emil Młynarski w otoczeniu swoich pracownic, tancerek baletu (od lewej): Janiny Kaniewskiej, Ireny Szymańskiej, Haliny Szmolcówny i Henryki Kamińskiej. Między rokiem 1925 a 1929. / NAC

13 sierpnia 2019

Z Moniuszką w kasynie Donnersmarcka - artykuł Elżbiety Szczepańskiej-Lange

Latem 1920 roku zespół Opery Warszawskiej wyruszył na front niewypowiedzianej wojny polsko-niemieckiej. Bronią artystów była opera - konkretnie zaś Halka Stanisława Moniuszki. O fascynującym epizodzie z historii Polski pisze w dodatku Śląsk powstańczy 1919–1921 do najnowszego "Tygodnika Powszechnego" Elżbieta Szczepańska-Lange.
Zachęcamy do lektury.