1 czerwca 2019

Moniuszko według Poli Dwurnik

Portret kompozytora z cyklu Moniuszko na każdy miesiąc stworzyła Pola Dwurnik - polska artystka wizualna. Dwurnik uprawia malarstwo olejne, różne formy rysunku, kolaż i sztukę poczty. Prowadzi także działalność wydawniczą (self-publishing), redaktorską oraz pisze i wykonuje piosenki jako Cosmic Parrot. Artystka stworzyła gwasz na papierze , na którym znajduje się wizerunek Stanisława Moniuszki w otoczeniu ulubionych kompozytorów Dwurnik.