Rozmowa z Piotrem Beczałą i Beatą Klatką w Saloniku Moniuszkowskim

Osobiście o Moniuszce – cykl spotkań z twórcami

Rozmowa z Piotrem Beczałą i Beatą Klatką Prowadzenie: Agata Kwiecińska

10 maja 2019 (piątek), g. 18.00 Salonik Moniuszkowski w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej

Dziesiąty, jubileuszowy Konkurs Moniuszkowski jest okazją do podsumowań i próby szerszego spojrzenia na rolę konkursów wokalnych w dzisiejszych czasach. Czemu służą, czy można w nich nie startować i rozpocząć z sukcesem międzynarodową karierę? Jak wygląda konkursowa demografia i geografia - czyli skąd w przeważającej części pochodzą ci, którzy zgłosili się do udziału w dziesiątej edycji i w jakim są wieku?

Na te pytania odpowiadała Dyrektor Konkursu Beata Klatka, a także Piotr Beczała - wybitny śpiewak, któremu - mimo rozlicznych operowych angaży - udało się wygospodarować czas, by wziąć udział w pracach jury.

Rozmowa dotyczyła także Moniuszki - jak zmieniają się interpretacje jego utworów, czym uczestnicy konkursu zaskakują, śpiewając jego kompozycje.

Na spotkaniu padły także pytania o przyszłość - o przygotowaniach do wystawienia Halki w Theater an der Wien w Wiedniu z Piotrem Beczałą w roli Jontka, który był także inicjatorem całego przedsięwzięcia.