10 maja 2019

Transmisja rozmowy z Piotrem Beczałą i Beatą Klatką

Osobiście o Moniuszce – cykl spotkań z twórcami

Rozmowa z Piotrem Beczałą i Beatą Klatką Prowadzenie: Agata Kwiecińska

10 maja 2019 (piątek), g. 18.00 Salonik Moniuszkowski w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej

Dziesiąty, jubileuszowy Konkurs Moniuszkowski jest okazją do podsumowań i próby szerszego spojrzenia na rolę konkursów wokalnych w dzisiejszych czasach. Czemu służą, czy można w nich nie startować i rozpocząć z sukcesem międzynarodową karierę? Jak wygląda konkursowa demografia i geografia - czyli skąd w przeważającej części pochodzą ci, którzy zgłosili się do udziału w dziesiątej edycji i w jakim są wieku?

Te pytania zadamy Dyrektor Konkursu Beacie Klatce, a także Piotrowi Beczale - wybitnemu śpiewakowi, któremu - mimo rozlicznych operowych angaży - udało się wygospodarować czas, by wziąć udział w pracach jury.

Porozmawiamy oczywiście także o Moniuszce - jak zmieniają się interpretacje jego utworów, czym uczestnicy konkursu zaskakują, śpiewając jego kompozycje.

Wybiegniemy też myślą w przyszłość, by opowiedzieć o przygotowaniach do wystawienia "Halki" w Theater an der Wien w Wiedniu z Piotrem Beczałą w roli Jontka, który był także inicjatorem całego przedsięwzięcia.

Zapraszamy do Saloniku Moniuszkowskiego w piątek 10 maja o 18.00.