4 marca 2019

Nowa książka Rüdigera Rittera o Moniuszce

Z inicjatywy Deutsches Polen-Institut ukazała się nowa książka prof. Rüdigera Rittera Der Tröster der Nation. Stanisław Moniuszko und seine Musik [Pocieszyciel narodu. Stanisław Moniuszko i jego muzyka]. Jest to niezwykle cenna publikacja - książka jest pierwszą biografią kompozytora wydaną w języku niemieckim, przybliżającą życie i twórczość Moniuszki oraz prezentującą je na szerokim tle historycznym.

Rüdiger Ritter jest historykiem i muzykologiem. Jego zainteresowania naukowe obejmują - oprócz twórczości Stanisława Moniuszki (poświęcił mu swoją rozprawę doktorską opublikowaną później w formie książkowej) - polską i litewską muzykę narodową oraz recepcję jazzu w w krajach dawnego bloku wschodniego. Jest także członkiem Komitetu Honorowego Roku Moniuszki.

Więcej informacji o książce można znaleźć na stronie.