12 minut dla Moniuszki - konkurs na mikrooperę

W związku z ustanowieniem Uchwałą Sejmu RP roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki Związek Kompozytorów Polskich oraz Teatr Wielki - Opera Narodowa ogłaszają Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Stanisława Moniuszki na mikrooperę.

Dzieła sceniczne Moniuszki podejmowały wątki obyczajowe i społeczne, odnosząc się także do ówczesnych ważnych dla Polaków wydarzeń. Ich dramatyczny wymiar splatał się z elementami komediowymi. Służąc dobrze pojętej rozrywce, nie rezygnowały z wartości estetycznych. Znakomicie oddawały stany emocjonalne osób i koloryty sytuacji, kapitalnie operowały zarysowanymi postaciami i typowymi dla teatru wątkami dramatycznymi. Moniuszko celnie wyrażał je za pomocą środków muzycznych, w tym melodyki czy instrumentacji. Ideą Konkursu jest próba realizacji tych celów w czasach obecnych, za pomocą adekwatnych, współczesnych środków artystycznych. Chcemy, aby w tych warunkach odrodziła się swoista idea opery Moniuszki – dramat muzyczny na kanwie problemów społecznych.

Udział w Konkursie mogą wziąć udział twórcy wszystkich narodowości, bez ograniczeń wiekowych. Zgłoszenie konkursowe jest bezpłatne. Utwór zgłaszany do Konkursu należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

Konkurs składa się z dwóch etapów: w I etapie zostanie wybranych do sześciu utworów; w II etapie utwory wybrane do inscenizacji zostaną wykonane publicznie podczas wspólnego wieczoru prawykonań w grudniu 2019 roku w Sali Kameralnej im. Emila Młynarskiego Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie, po czym nastąpi wyłonienie zwycięzców Konkursu.

Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę główną w wysokości 40 000 złotych oraz tytuł zwycięzcy Konkursu. Pozostali kompozytorzy utworów wystawionych podczas wieczoru prawykonań otrzymają nagrody w wysokości po 20 000 złotych oraz tytuły laureata Konkursu. Niezależnie od w/w nagród przyznana zostanie nagroda publiczności Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w wysokości 10 000 złotych wraz z tytułem laureata nagrody publiczności.

Zachęcamy do udziału!

Regulamin Konkursu dostępny jest w wersji polskiej i angielskiej.