Moniuszko w kościołach Warszawy - relacja z festiwalu

W dniach 6-10 listopada odbył się Festiwal Moniuszko w kościołach Warszawy. Było to wyjątkowe wydarzenie prezentujące muzykę sakralną Stanisława Moniuszki, pozostającą w cieniu innych dzieł i stanowiącą margines repertuarów koncertowych, niezwykle jednak ważną i osobistą część jego spuścizny. Muzyka religijna była autorską wypowiedzią twórcy, wypływającą nie z potrzeb merkantylnych lecz wewnętrznych, dotykającą najgłębszych i najważniejszych dziedzin życia.

Na festiwalu można było usłyszeć nie tylko cieszące się powodzeniem cztery Litanie ostrobramskie, lecz całe spektrum twórczości sakralnej Stanisława Moniuszki ze szczególnym uwzględnieniem twórczości chóralnej. Było to prawdopodobnie pierwsze tak wielobarwne przedstawienie tej części spuścizny kompozytora w ramach jednego spójnego stylistycznie i wykonawczo wydarzenia. Utwory te zostały wykonane w historycznych kościołach warszawskich, z którymi kompozytor był związany (bazylika św. Krzyża, kościół wizytek, kościół franciszkanów, kościół św. Anny i kościół św. Trójcy).

Na festiwal zaproszone zostały wysokiej klasy zespoły śpiewacze, a także zespoły instrumentalne dysponujące instrumentarium z epoki kompozytora i specjalizujące się w wykonawstwie historycznie poinformowanym: Wrocławska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Jarosława Thiela i Chór NFM prowadzony przez Agnieszkę Franków-Żelazny, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia" pod kierunkiem Anny Szostak, Chór Polskiego Radia pod dyrekcją Marii Piotrowskiej-Bogaleckiej, Chór Żeński "Gaudium per Canto" Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku prowadzony przez Annę Fiebig, Polski Chór Kameralny pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego, Kwintet Musicarius i Kwintet Equilibrium.

Festiwal cieszył się niezwykłym powodzeniem wśród warszawiaków - podczas wszystkich koncertów publiczność szczelnie wypełniała kościoły, dowodząc, że Moniuszko jest ważnym twórcą, a jego twórczość wzbudza rezonans także współcześnie.